woensdag 28 januari 2015

Voel jij je wel eens sexy? Do you feel sexy?

English version at the bottom

Als volle vrouw besta je in verschillende vormen en stijlen, gemoedstoestanden, net als alle vrouwen , of je nu vol bent of niet.
Nu vroeg ik me dus af, Hoe sexy voel jij jezelf? Ben je je bewust van de sexy Godess in jezelf?

Wat brengt dat nu dat sexy voelen? Heeft dat wel nut?
Ja voor mij wel, voor mij is mijn sexy gevoelens omarmen een teken dat ik in vrede ben met mezelf. Toen ik nog slank was vond ik mezelf een gruwel want iedereen noemde me te dik, toen ik dikker werd vond ik mezelf een gruwel omdat ik mezelf door mijn ziekte niet in de hand had, toen ik dik was vond ik mezelf ook een gruwel, want ik was dat geworden wat ik helemaal niet wilde zijn.

Van een Gruwel naar sexy dat is een hele stap die je niet zomaar kan maken, voor mij heeft me sexy voelen een hele belangrijke functie, het maakt dat ik vriendjes ben met mezelf. Toen ik dit ontdekte wilde ik allen nog maar sexy zijn, ging vaak uit met een rokje en een korset aan en was me heel bewust van mijn eigen seksualiteit.

Mijn zoektocht naar mijn eigen seksualiteit en daarmee mijn sexy ik ging gepaard met de behoefte aan aandacht. Achteraf ben ik me bewust dat het me niet ging om welke aandacht positief of negatief, aandacht was goed. Doordat ik steeds meer vrede kreeg met mezelf is die behoefte steeds minder geworden, ik leerde om de aandacht voor mezelf te hebben.

Nu ik getrouwd ben heb ik rust gekregen, door de positieve aandacht van mijn man en door de positieve aandacht voor mezelf en mijn lijf, het gezond willen leven en eten en het sporten ben ik in een evenwicht gekomen.

Ik kan met recht zeggen dat ik mezelf sexy voel. Of ik dat in jouw ogen ook ben maakt daarbij niet meer uit, een sexy Godess zit in jezelf, is je intieme vriend. Voor mij na al die jaren ook de basis van mijn zijn, want je lekker voelen, gewaardeerd voelen is heel belangrijk, maar genieten van je eigen seksualiteit met het lijf dat je hebt, dat je koestert en waar je mee vecht is het mooiste wat er is. Of je nu een volle vrouw bent of niet, ik zou willen dat iedereen zich wat vaker sexy zou voelen.

English version:
Have you ever felt sexy?

As a full woman I exist in different moods , like all women, whether you are full or not.
Now I was wandering , how sexy do you feel ? Are you aware of the sexy goddess in yourself ?

What does it mean that I feel sexy ? Can it be any use to you?
Yes it has it's use for me , my sexy feelings are a sign that I am at peace with myself and embrace myself.
When I was slim , I found myself Ugly because everyone called me fat, when I was fatter , I found myself ugly because I could not control myself and my illness . When I was fat , I also found myself ugly I had become what I never wanted to be.

From feeling ugly to feeling sexy is a big step that you can' t make easily. For me feeling sexy has a very important function , it means that I am friends with myself. When I found out I wanted to feel so, I went out with a skirt a top and a corset , and was very aware of my own sexuality.

In my search, I found out, I was need for attention. It did not matter if the attention was positive or negative , attention was good.
When I got more and more at peace with myself I needed it less and less and I learned to have the attention for myself.

Now I'm calm I got married , because of the positive attention of my husband and the positive attention of myself to my body , I want to live the healthier by paying attention to my eating and exercise , I came into a balance.

I can truly say that I feel sexy. If I am in your eyes does no longer matter to me. I am a sexy Godess is in myself, my own intimate friend. For me, after all these years, it became the foundation of my being , because I feel good , I feel valued and for me that is very important.
Enjoy your own sexuality, enjoy the body you have, it is the one you fight with and the one you Cherish. Whether you're a full woman or not, I wish everyone would feel sexy more often.

dinsdag 27 januari 2015

Take it or leave it. Dutch bloggers line up

English version underneath the dutch one!

Ik vraag mij wel eens af, hoe abnormaal ben ik eigenlijk, is mijn buik echt zo dik als ik denk, mag ik mezelf wel profileren als mooie grote vrouw terwijl al mijn minnen zo duidelijk aanwezig zijn?
Van veel vrouwen hoor ik dat ze zich niet kunnen vergelijken met de dames online, de bloggers, de plussize modellen. Kijken we dan zo anders naar ons zelf.

Een van de redenen dat ik ook kleding ben gaan bloggen is niet omdat ik mezelf zo geweldig vind, maar omdat ik jullie wil laten zien hoe ik dat doe met mijn abnormale appeltjes lijf, hoe ik mij kleed, hoe ik me voel en wat zelfvertrouwen en eigenwaarde voor rol spelen in mijn leven.

Bloggers zijn er ondertussen in alle kleuren en maten, Els Sprenkeling van Xlfashionfile is zo goed bezig geweest om een variatie van Nederlandse en Belgische bloggers op een lijn te zetten. Zo kun je zien hoeveel verschillende vormen er zijn en misschien vind je daardoor ook meer inspiratie voor jouw eigen figuur.


Want ik denk ondertussen:

Hell Yeah dit ben ik,
en hier moet ik het mee doen,
of kan ik beter zeggen,
enjoy the ride ,
it's the best i'll ever get?

Ieder lijf heeft zijn plussen en minnen, ook het mijne, ik kan tevreden zijn of er een groot probleem van maken, uit eindelijk komt het er op neer dat dit is, wie ik ben, dit is wat ik heb en dit is waar ik het mee moet doen.

Acceptatie in de wereld begint met acceptatie van jezelf, met acceptatie van de mensen om je heen, niet omdat ze jou mooi moeten vinden en moeten waarderen, maar omdat jij hen moet accepteren en waarderen. Ook hun kritiek en hun makken, zoals je zelf ook je mindere kanten hebt.

Een van de dingen die je mens maakt is dat je je vergelijkt, met de mensen om je heen, we oordelen, over hen en ons zelf, zetten ze naast elkaar en bedenken wat is goed en wat is niet goed. Ik denk dat de hele westerse maatschappij hierop is ingericht en dat het lastig is om hier uit te komen. Oordeel begint al als klein kind.

Wanneer ik naar mijn zoon van 2,5 jaar kijk merk ik dat hij mij wil plezieren, wanneer ik zeg dat hij iets niet mag is hij verdrietig en teleurgesteld. Mag niet zegt hij dan en op die manier creƫer ik bij hem normen en waarden. Welke normen en waarde hebben wij naar ons eigen lichaam, is kijken naar wat we mooi vinden in mensen ook niet gewoon aangeleerd?

Toch is het leven niet zo zwart wit als we het aangeleverd krijgen. Daar komen we allemaal op een gegeven moment achter.

Mijn zoon ziet inmiddels ook dat zijn mama een dikke appelbuik heeft, Dit kan ik niet ontkennen, maar in mijn contact met hem probeer ik het negatieve hiervan weg te halen, mama heeft een knuffelbuik die is extra zacht om goed te kunnen knuffelen.

Alles in het leven is relatief, we kunnen alles omdraaien in ons hoofd en er iets positiefs van maken. Maar wanneer je moeite hebt met je lijf lukt dat dan wel?

Ik ben heel benieuwd wat jullie doen om de negativiteit om te draaien. Voor mij werkt het negatieve vervangen, of er via een andere hoek tegen aan kijken, ik kan mijn buik niet slank maken, maar de eigenschap van een dikke buik is dat jij lekker zacht is en dat je er goed mee kan knuffelen.

English version:

Sometimes I wonder How abnormal am I. Is my belly is really as fat as I think? I may be profiling myself as beautiful big woman while all my faults are so obvious?
Many times I hear that big Women can not compare with the ladies online, Bloggers, Plus size models. Do we really think we are so much different?

One of the reasons that I started to go blogging about fashion, is not because I fink I'm so great, but because I want to show you how I do it with my abnormal apple body,. How I dress, how I feel and what role confidence and esteem play in my life.

Bloggers are there in all colors and sizes, Els Sprenkeling of Xlfashionfile has been so good trying to put a variety of Dutch and Belgian bloggers in a line. So you can see all the different shapes and sizes. You therefore might find more inspiration, for your own figure.

Right now I Think

Hell Yeah this is me,
This is what I have to deal with!
Or I should say,
enjoy the ride,
it's the best I'll ever get?

Each body has it's ups and downs, even mine, I can be satisfied or make a big issue of it.
Finally it comes down to: This is who I am, This is What I have and this is what I have to deal with.

Acceptance, begins with accepting yourself, accepting the people around you, not because they have to find you beautiful and should appreciate, but because you have to accept and appreciate them. Their criticisms and their differences for you yourself have your downsides.

One of the things we do is comparing ourselves to the people around you, we judge, about them and ourselves, We have to accept others to be able to accept our selves and the other way around. I think the whole Western society is judgmental and it it hard to get rid of that. Judgment begins as a small child.

When I think of my son 2.5 years old. I notice that he wants to please me, when I say he should not do something, he is sad and disappointed. He changes his behavior to please me and so I create his values. How are our values to our own body's who are we trying to please?

However, life is not so black and white as we think We all come to a point where we find out things can be seen different.

My son now knows that his mom has a thick apple belly, this I can't deny, but I try to turn it around in my contact with him . Mommy a hug belly that is extra soft to cuddle well.

Everything in life is relative, we can turn around everything in our heads and make of it something positive. But if you're struggling with your body how do you manage to do that then?

I'm very curious what you do to change the negativity to run into. It works for me to replace the negative and look at it through a different angle, I can not slim my belly in minutes, but I can learn the people around me to love that piece of me as much as the rest!

vrijdag 9 januari 2015

wat zet je op het internet.Binnenkort komt mijn nieuwe sport badpak binnen, ik ga weer waterpolo wedstrijden spelen en dat kan niet in een badpak jurk, dus heb een leuk badpak besteld waar ik eigenlijk wel een blog voor wil schrijven op mijn lijf mijn stijl.

Nu vind ik op de foto gaan in kleding voor mijn blog erg leuk, maar in badpak vind ik toch nog wel erg spannen. niet alleen hoe ga ik het laten fotograferen, maar ook wat gebeurt er wanneer ik een foto van mezelf in badpak online zet.

Een paar jaar geleden is een foto van mij gebruikt door een paar grappenmakers die het nodig vonden om mijn foto in een forum te plaatsen, me uit te lachen en me te beschimpen. ik was een zeekoe en wie dacht ik wel dat ik was om zo op de foto te gaan.

Jullie weten ik ga er van uit dat iedereen mooi is en ik ben opzoek naar mijn mooie kanten in mijn eigen foto's maar ook wanneer ik foto's van anderen maak.

Deze foto werd gebruikt en ik vind er niks mis mee, maar het deed me wel pijn, door te lezen wat er allemaal gezegd werd, natuurlijk kan ik het beredeneren, maar in eerste instantie voelde ik me flink gepest.

Hoe ver ga jij wanneer je foto's online zet?
en zou jij mij willen steunen en ook een stukje willen in je badpak over mijn lijf mijn stijl? of is dat te eng?

woensdag 26 november 2014

Hoe Groot “moet” je zijn?

Hoe Groot “moet” je zijn?

Mijn Pagina op facebook heet Mooie Grote Vrouwen...
Vaak krijg ik berichtjes over de posts die ik op de pagina zet.
De ene zegt dat een dame op een foto niet vol genoeg is, de ander zegt dat de dame op de foto te vol is... Rest bij mij de vraag wanneer ben je eigenlijk een Mooie Grote Vrouw?

1 Size does not matter....
Ik ben van mening dat het helemaal niet uit maakt hoe groot je bent, klein, groot, dik , dun, het gaat er niet om hoe je lijf er uit ziet...
Ja ik heb een pagina voor volle vrouwen, maar schoonheid zit niet in de grote...love size diversity!
2 Wat is schoonheid ...
Dat is voor ieder zo verschillend dat er moeilijk een definitie van te maken is, en ik denk ook dat dat iets is waar we ons niet mee bezig hoeven houden, beauty is in the eye of the beholder.
Wat ik mooi vind, hoef jij niet mooi te vinden. Wat ik groot vind , hoef jij niet groot te vinden, wat ik dik vind, hoef jij n iet dik te vinden...
Schoonheid zit in andere dingen, op mijn pagina wil ik laten zien hoe je schoonheid in jezelf kan vinden, niet alleen van buiten maar zeker ook van binnen, want ja ik ben van mening echte schoonheid komt van binnen.
3 Groots van binnen...
Achter elke grote man staat een nog sterkere, grotere vrouw....
Groot zijn , zit niet in je kleding maat, maar in hoe je je in de wereld presenteert... hoe kom je over, hoe groot is je hart en wat heb je over voor de mensen in je omgeving...
Velen zullen misschien zeggen dat doet er niet toe, maar voor mij is het heel duidelijk een manier waarop de wat kleinere slanke vrouwen ook heel groots kunnen zijn.... size does not matter...

4 Hoe groot voel je jezelf?
We staan al snel klaar met een oordeel, we noemen iemand al snel dik, maar op Mooie Grote Vrouwen kom ik ook vaak tegen dat je niet groot genoeg genoemd kan worden... Dat kan heel kwetsend zijn.
Wie bepaald hoe groot je moet zijn om een stickertje op geplakt te krijgen met te dik of niet te dik...
Het beeld dat je hebt zit in je hoofd en hoefd niet te kloppen met het beeld dat andere mensen hebben.
Zo voelde ik mij met 75 kilo heel erg dik , maar met mijn 137 die ik nu weeg helemaal niet meer zo, hoe dat kan... ik denk dat dat te maken heeft met acceptatie.
5 Acceptatie...
Je zelf accepteren, blij zijn met jezelf, je bewust zijn van je mooie kanten en niet alleen van je “over”gewicht.
Ja we hebben allemaal recht van menings uiting, maar ik heb gemerkt dat door het accepteren van de maten in je omgeving en je minder bezig houden met de negatieve kant van “Groot of niet Groot”, maakt dat je jezelf ook beter gaat accepteren...
De mening die je geeft aan een ander komt bij mij vaak 3x zo hard terug. Geen mening, of dingen positiever bekijken helpt mij erbij om de wereld anders te gaan zien en in ieder de grootsheid te zien die bij een mooie man of vrouw hoort...
6 Fouten maken...
Ook ik maak fouten, opmerkingen, die niet leuk zijn, of die kwetsend kunnen zijn, dat is nooit mijn bedoeling en die komen altijd weer bij me terug, doordat iemand er wat van zegt of doordat ik zelf merk dat het geen positief gevoel geeft, we mogen allemaal fouten maken, dat is het leven, want door fouten leren we...
Groots zit in zoveel dingen dat ik het niet wil ophangen aan een maat of plaatje... We zijn allemaal Groots op onze eigen manier en dat maakt de wereld mooi...
Wat vind jij mooi en Groots aan jezelf?
Liefs Louise

donderdag 16 oktober 2014

Dikscriminatie mag niet!

Discriminatie mag niet,
daar zijn we het allemaal wel over eens, hoe wel een meerderheid dan, want er zijn altijd nog zielepieten die denken dat het grappig is...

Discriminatie over homo's, mensen met een ander kleurtje worden meteen door anderen de kop in gedrukt, maar wanneer het gaat om de volle medemens mag je zeggen en doen wat je wil...

Hoe komt het dat we dikke mensen moeten aanvallen, ze moeten wijzen op hun “gebrek”en ze moeten vertellen dat ze lelijk, lui en ongezond zijn... Ben je een moraalridder wanneer je iets zegt over iemands gewicht of ben je gewoon een regelrechte bully.

Goed voorbeeld van dikscriminatie (dikke discrimintatie) is de nieuwe belgische minister Maggie de Block. Op het internet gaan mensen letterlijk los op haar benoeming van minister van zorg. Waarom?

tekening door Tim Acke

Wat heeft dik zijn met ongezond te maken, ja veel mensen zeggen dik is ongezond, maar het is het leef patroon dat ongezond is en da dik kan maken, maar er zijn heel veel dikke mensen met een gezond eetpatroon die gezond eten, hun best doen voldoende te sporten en niet roken.
Daarnaast komt bij mij de vraag op, waarom zou je je er mee bemoeien? Wat maakt het uit of iemand dik is, dat maakt hem niet minder leuk, gezellig intelligent.

Of je een vol lichaam aantrekkelijk vind is een 2e vraag, er zijn voldoende mensen die daar de schoonheid van kunnen zien, maar ook hierbij vraag ik me af, wanneer je iemand minder aantrekkelijk vind wil je dan geen vrienden zijn?


De manier waarop gereageert wordt door de nederlandse media vind ik ronduit schokkend... ipv een verhaal objectief te vertellen staat het vol, met aannames en oordeel... dan ben je in mijn ogen een slechte journalist en kun je beter gaan bloggen...

http://www.hpdetijd.nl/2014-10-12/belgische-minister-maggiblok-leidt-tot-hilariteit-en-discussie/


gelukkig zijn er ook stukken die het wel in perspectief zetten.... en waarbij ik blij ben dat de gewone journalist zich ook aan deze kwestie waagt...

http://www.demorgen.be/opinie/to-bmi-or-not-to-bmi-is-dat-de-vraag-a2088107/23yOp5/

De laatste vergelijking die ik zou willen leggen, is hoe zou men reageren wanneer een mannelijke minister die op mannen valt op het portfolio gezin gezet zou worden, hoe zou men dan reageren.... dan zouden negatieve verhalen de kop in gedrukt worden, want dat is discriminatie, wat maakt dat anders dan het verhaal van Maggie de Block?

dinsdag 22 juli 2014

Curvy High Tea in juli 2014


De curvy high tea is een moment in het jaar waar ik naar uitkijk. Het samen zijn met de prachtige grote vrouwen die daar komen, geeft anzich al een hele byzondere sfeer. De manier waarop we met elkaar omgaan is zo heerlijk respectvol en geinteresseerd dat het voor mij een feest is om te mogen meemaken.

Dit keer hebben we een inspirerende lezing gekregen van Lucinda Douglas mede auteur van het boek Sales is sexy...
Het succesvol zijn in een eigenbedrijf betekend dat je je grenzen leert kennen, vaak worden er allerlei excuses gegeven die een reden zouden kunnen zijn om een uitdaging niet aan te gaan. Eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn daarbij onontbeerlijk.

Voor mij was het vooral veel herkenning op het psychologische vlak. Eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn de speerpunten die ik met mooie grote vrouwen wil uitdragen. Byzonder vond ik de vele auch en aha momenten die ik kreeg en ik vind mezelf al zoveel gegroeit.
Daarom heb ik het ook even laten bezinken.

Nu een paar dagen later zie ik het verschil veel duidelijker, het is niet dat je geen zelfvertrouwen hebt, het is meer dat je je zelfvertrouwen een boost kunt geven door bekende excusses te tackelen.

Zo komen in mijn vocabulair nog wel eens voor dat ik :
niet aantrekkelijk genoeg ben,
niet voldoende kennis heb,
geen ervaring heb,
en meer van dit soort zinnen...

Lucinda tackelde ze allemaal... en dat was opzich al heerlijk....


vooral de vraag wie zegt dat dat je niet aantrekkelijk genoeg bent, of dat je niet genoeg kennis bezit? Juist jij zegt dat, maar de mensen in je omgeving hoeven dat helemaal niet zo te zien... succesvol zijn heeft dus meer te maken met je negatieve affirmaties om te zetten in positieve, je gevoel en je wezen, te laten beseffen dat het of niet belangrijk is, of dat je wel de skills hebt die nodig zijn...
Het gaat dus voornamelijk over onzekerheid... en daarbij komt bij mij de drang om perfect te zijn weer naar boven... ik ben niet perfect en heb altijd gezegt ik zal succesvol zijn wanneer ik voldoende geleert heb en dicht tegen die perfectie aan zit... Nee, door deze lezing denk ik nu anders... ik moet gewoon het lef hebben om te laten zien dat ik het waard ben om succesvol te zijn, precies zoals ik heb geleerd om te leven met het weten dat ik het waard ben om gelukkig te zijn... het zal niet van een leiendakje gaan, maar met lef, de wil om te leren en een hele vracht aan positieve affirmaties, zal ik er komen...

Nu nog beslissen waarmee ik succesvol wil zijn... zou ik dan toch een gelukkig zijn is een keuze boek gaan schrijven...


Na de lezing was er een open gesprek over de ervaringen de wij als mooie grote vrouwen allemaal ondervinden, heel interessant en inspirerend tegelijk, wat mij opviel is dat we allemaal stuk voor stuk iets te zeggen hebben wanneer het gaat over hoe de maatschappij ons benadert.
Van een groeps gesprek leek de ruimte ineens te ontploffen, want iedereen wilde tegelijkertijd daar zijn zegje over doen. Zelf ben ik toen expres even stil geweest om te horen wat er gezegt werd...

Daardoor merkte ik dat we nog steeds excuses maken voor wie we zijn en best geagiteerd zijn vanwege de manier waarop wij behandeld worden door de maatschappij...

Al met al een hele inspirerende middag , met voldoende stof tot nadenken...

bedankt Hermina en judith voor het organiseren van deze wondervolle inspirerende dag!
Liefs louise

zaterdag 15 maart 2014

RESPECT!

RESPECT

Soms ben ik flabbergested over deze wereld, dan ben ik me bewust dat ik op een wolk leef en vooral let op de positieve dingen in het leven... ik noem mezelf niet voor niets angelouise. Juist in deze negatieve wereld vind ik positiviteit enorm belangrijk. Kijken naar wat we goed vinden en mooi vinden aan elkaar, complimentjes geven en waardering naar elkaar uiten.

Op het moment dat je het ergens niet mee eens bent, iets niet mooi vind dan mag je dat van mij echt wel zeggen, maar kritiek kun je in mijn ogen alleen goed geven wanneer je dat met respect doet. Je wil toch dat je kritiek aangenomen wordt, dat de ander er naar kijkt en er iets mee doet? Waarom dan al die kwetsende uitingen en ongezouten kritiek in deze wereld.

Nederland staad bekend om zijn recht van meningsuiting, maar ik ben inmiddels van mening dat we ons doel voorbij schieten. Om elkaar lachen, grapjes maken over vormen die anders zijn dan de hedendaagse mode, het neerhalen op kwetsende manier, de lachers op je hand krijgen omdat je iemand naar beneden durft te halen zijn allemaal bijwerkingen van dat recht...

Wat is er mis met RESPECT en waar is het gebleven?

Wat ik het ergste vind is dat de negatieve kritiek niet alleen gegeven wordt door mensen die het niet begrijpen, als je niet weet hoe het is en hoe het komt dat iemand overgewicht heeft , dan snap ik wel dat je het niet begrijpt. Maar wanneer je zelf een overgewicht hebt en het toch nodig vind om anderen met meer overgewicht uit te maken voor lelijk , ongezond en ordinair, dan heb je naar mijn idee iets niet begrepen.

Ondertussen heb ik een mening kunnen vormen over het hoe en het waarom van dikscriminatie... Mensen zijn bang, bang om dik te worden, bang om buiten het “normale”plaatje te vallen en bang om ongezond te zijn.
De maatschappij voed die angst, met allerlei campagnes wordt overal een loep op gelegd en zo worden negatieve meningen gevormd.


Die angst en negativiteit zet zich dus om in dikscriminatie (zo noem ik discriminatie van dikke mensen)

Voorheen vond ik het samen zijn met vollere vrouwen fijn, ik had het idee dat we elkaar begrijpen, maar ik ben bang dat ik mijn mening moet herzien.
Jezelf accepteren, je lijf zien als mooi, is helemaal niet zo moeilijk, wanneer je je richt op de positiviteit in je leven, echter wanneer je kijkt naar vrouwen met een ander of dikker lijf en je walging is zo groot dat je het mot melden, vraag ik me af wat er aan de hand is... Kun je niet gewoon melden ik vind het niet mooi?

Daarnaast is hoe je reageert ook een spiegel, lees eens terug wat je op het internet zegt, zeg je met een klein stemmetje niet hetzelfde over jezelf? Oordeel je naar jezelf niet net zo hard? Je richten op Positiviteit en respect daar doe je niet alleen mij een plezier mee, maar uiteindelijk ga je ook positiever naar jezelf kijken...

liefs louise