woensdag 12 januari 2011

Leven met angst? mijn visie

Heb je je weleens afgevraagd waar angst vandaan komt en waarom de een banger is aangelegd dan de andere?
Eigenlijk gebeurd het allemaal in je hoofd bij bepaalde situaties en gedachten maakt je hoofd extra stress hormonen aan, je lichaam reageert hier op. Je gaat zweten stotteren klamme handen een versnelde hartslag allemaal tekenen van angst.

Er zijn verschillende redenen voor angst, een situatie kan nieuw zijn, of je hebt eerder iets vervelends mee gemaakt.
Ook wanneer je twijfelt aan je zelf heb je last van angst, sommige kunnen dan niet meer goed functioneren dit noemen ze ook wel faal angst.

Waarom hebben we angst?
Een moeilijk vraag, ik heb altijd het idee dat angst ontstaat omdat je iets tegen je natuur doet. Je hoofd geeft aan dat het niet ok is door deze stress hormonen aan te maken.
Wanneer je de mens als een kudde zou zien zijn er altijd mensen die gevoelig zijn voor stress hormonen in mijn optiek zijn dat HSP of te wel hoog sensitieve personen. Deze maken snel stress hormonen aan en zijn heel gevoelig voor veranderingen in hun omgeving. Het tegenover gestelde is de durfal.. iemand die willens en wetens de stress op zoekt... die kickt op de adrenaline rush... deze mensen gaan gevaarlijke activiteiten ondernemen...
Tussen deze 2 is een groot verschil en je kunt ook van beide wat hebben.

Angst als verslaving...
de stress-hormonen die aangemaakt worden kunnen verslavend werken... mensen zoeken steeds meer de rush op en de kick van gevaarlijke of verboden acties....
Andere worden er ziek van... en kunnen de intensiteit van het gevoel niet aan.

Waar zit jouw angst gevoel?
Ben je bekend met angst?
hoe gevoelig ben jij?

Wanneer je het over zelfvertrouwen hebt is angst een belangrijk aspect....
je kan te bang zijn om sociaal te reageren, faal angst hebben en bang zijn dat je alles verkeerd doet.
Je kan snel het gevoel hebben dat anderen over je oordelen... dat ze denken dat je iets niet kan of durft.

Al deze gedachten kunnen je zelfvertrouwen en je eigenwaarde gevoel ondermijnen.
Belangrijk is om niet te veel na te denken over je angst. Angst is iets heel normaals iedereen heeft er in meerdere of mindere mate last van. De vragen die jij je stelt zijn niet apart die hebben anderen ook.

Wanneer je gedachtes hebt over oordelen van andere mensen over jou geef je ze macht, je laat je acties beïnvloeden door wat een ander zou kunnen vinden.

De enige manier om hier achter te komen is door te vragen wat men van je vind...
Dat is niet altijd even makkelijk.

Ik zelf doe het ook wel door te laten blijken wat ik zelf vind.
Wanneer je iets moeilijk vind om te vragen kun je zelf aangeven wat je vind... en anderen reageren vaak op dezelfde manier... spiegelen heet dat. Als ik gaap moet jij waarschijnlijk ook gapen als ik lach lachen er veel mensen mee.

Ik ben van mening dat ons gedrag gespiegeld wordt door de mensen om ons heen. Mensen behandelen je vaak zoals je je voor doet.. laat je zien dat je angstig bent zullen mensen daarop reageren.

Mijn tactiek hierin is het niet laten zien maar er wel over praten. Maar niet alleen over mijn eigen angst. Ook over de angst in het algemeen wat maakt je bang? Heb je dat wel eens gevraagd?
Ik ben dus ook van mening dat je door je gedrag kan leren je zo te gedragen dat de mensen om je heen anders met je omgaan.

Helaas blijkt vaak dat we snel in oude patronen terug vallen, vooral in emotionele situaties...
het is moeilijk je gedrag te veranderen zeker wanneer je emotioneel niet goed in je vel zit... en geloof mij iedereen heeft daar last van. Belangrijk is te doorzien dat de oude jij naar voren komt en op de oude manier werkt als je dit bewust kan zijn kun je ook je nieuwe ik weer inzetten . Hierdoor kun je beter om leren gaan met angst.

Even op een rijtje
sociale angst bestrijd je met het tegenover gestelde: positiviteit
sociale angst kun je bestrijden door je te richten op je eigen goede kenmerken...
door dit toe te passen laat je je kwetsbaarheid minder zien z9nder dat je een ander onderuit haalt!

sociale angst kun je bestrijden door te weten waar de problemen van een ander zitten en hoe zijn in moeilijke situaties reageren dit heet voorbereid zijn.
Wanneer je weet hoe iemand reageert kun je begrijpen waarom en dit minder op jezelf betrekken.
Eigenlijk heel logisch als je bang bent om met de trein te gaan kun je een draaiboek schrijven wat je gaat doen wanneer wat je angsten zijn wanneer je dit tegen komt en hoe je je daar tegen kan wapenen....
waarom doen we dit niet bij mensen? Wanneer je iemand moeilijk vind kun je net zo'n schema opstellen. Door te beginnen met vragen naar de anders gevoelens ben je zelf minder kwetsbaar...
en nee het is niet negatief om je van andermans fouten bewust te zijn als je je zelf maar niet beter gaat voelen ieder mens is zoals hij of zij is met goede en minder goe3de eigenschappen....

Ik vraag me altijd af waarom behandeld iemand mij zoals hij of zij doet... of het bekenden zijn of niet.. en ja ik denk daar teveel over na... maar het geeft me wel inzicht in mijn eigen handelen.. niet het nadenken is verkeerd het negatief nadenken is verkeerd!

Angst is een moeilijk fenomeen. Het leert ons binnen welke grenzen we kunnen leven die grenzen zijn voor iedereen verschillend. Zolang je geen last hebt van die grenzen heb je geen grote problemen met je angst. Op het moment dat je grenzen je beperken zul je moeten kiezen!

1.Wil ik mijn angst laten overheersen?
2.Wat is de bron van mijn angst?
3.kan ik mijn angst begrijpen?
4.kan ik mijn angst anders benaderen?
5.Welke acties kan ik ondernemen om minder last van mijn angst te hebben?
6.In hoeverre laat ik mijn angst mij beperken?


Die laatste vraag is echt een keuze... wil je je angst te lijf gaan of wil je je angst de regels van je leven laten bepalen?

En wat heeft angst voor invloed op je eigen waarde? Of je zelfvertrouwen?

Wanneer je uit angst handelt stel je je eigen waarde onder de angst.
De gebeurtenis of persoon wordt dan groter dan jij.
Elke keer dat je dit toe laat ondermijn je je eigenwaarde.
Maar hoe kun je het stoppen?

Wanneer het om personen gaat kun je vragen om respect....
vaak hebben zij een heftige houding tegen over jou.. of een rol die jij hen geeft die belangrijker is...
Het is zo dat anderen een belangrijkere rol hebben de koningin behandel je anders dan de buurt slager....
maar toch kun je jezelf respect vol gedragen door jezelf
1.niet naar beneden te halen
2.Te staan voor je eigen gevoel en keuzes
3.Je eigen gevoel en keuzes te benoemen zonder iemand anders naar benden te halen
4.Het vervelende gevoel te benoemen op het moment dat iemand jou naar benden probeert te halen.

Bijvoorbeeld je zou je baas kunnen vertellen dat je het gevoel hebt dat je niet gewaardeerd wordt. Op het moment dat hij dan negatieve voorbeelden noemt zou je kunnen aangeven dat dit een manier is waardoor je dat gevoel hebt en of hij ook positieve voorbeelden kan noemen....

even een heel snel voorbeeld maar door bij jezelf te blijven en om andere voorbeelden te vragen zet je iemand aan het denken en geef je aan dat je niet op die andere manier behandeld wil worden.!

Angst heeft dus ook duidelijk te maken met de assertieve trap

Assertieve trap
Agressie
Tricker onderzoeken
Let op je toon->Lichaamstaal
Tel tot 10-> niet direct reageren
Ik heb je gehoord-> Feedback accepteren
Feedback overdenken
Terug komen op feedback
discussiëren over feedback
direct op feedback reageren
jezelf en de ander in de waarde laten = Respect
direct op feedback reageren
discussiëren over feedback
Terug komen op feedback
Feedback overdenken
Ik heb je gehoord-> Feedback accepteren
Luisteren naar de ander
Vertrouwen in jezelf , je eigen kwaliteiten
Je kwetsbaarheid accepteren
De ander aankijken

De ideale situatie = jezelf en de ander in de waarde laten = Respect


Assertief reageren is soms moeilijk als je bang bent.. of je slaat door in agressie....
moeilijk is het om met je angst openlijk die trappen te bewandelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten